Vol 4, No 1 (2017)

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL ANALYSIS (IJCPA): VOLUME-4, ISSUE-1 (OCTOBER-DECEMBER 2016)

URN: https://pmindexing.com/index.php/IJCPA/issue/view/urn:pmi:jr:0011ijcpa.v4i19

DOI: https://pmindexing.com/91.1211/ijcpa.v4i1

IJCPA, VOLUME-4, ISSUE-1  (OCTOBER-DECEMBER 2016)

Table of Contents

Articles

Anjali Pawar
PDF
1
Rujvi R. Mehendre, Rahul Yadav, Dinesh Dantkale, Urmila Joshi
PDF
7
S. Kanchana, J. Santhanalakshmi
PDF
11
Bhushan Vijay Surve, Ram Lokhande, Ravi Yadav
PDF
7
Suba Narayan Shini
PDF
7
Paramita Das, Padma P Prabhu, Jithender Reddy
PDF
7
Ramchandra Krishna Pawar, Ram Lokhande, Ravi Yadav, Bhanupratap Bind, Shirish Velankar
PDF
7
Shirish Velankar, Ram Lokhande, Ravi Yadav, Ramchandra Pawar
PDF
7
Avdhoot Rameshwar Malokar, Ram Lokhande, Ravi Yadav
PDF
6
Preeti Zade, M.M.V. Ramana
PDF
5
Archana Singh, Suman Malik, Amar Sohail Mirza
PDF
7
Gajanan A Vaishnav, Sushama Vaishnav-Hota, Shital Godse, S. S. Angadi, S. J. Patil
PDF
7
Chitra Bhojan, Manjula Devi Ananda Vally Sukumaran Nair, Thengungal Kochupappy Ravi
PDF
7
Ramreddy Godela, Suresh Suresh, Shivakumareddy Rakasi, Vikram S.
PDF
7
Katta Sunand, Vasudha Bakshi, Sai Preethi, Mahesh Reddy, K. Pavan Kumar, Yuvatha Yuvatha
PDF
9


ISSN: 2348-0726